Hjem
BLI MEDLEM I DENIF
Gjennom et medlemsskap i Denif kommer du i kontakt med en samlet norsk artist- og impresariobransje, og får en bransjeorganisasjon i ryggen du vil ha nytte av på mange områder:
du blir del av en gjennomtenkt og enhetlig bransjekutyme
du blir automatisk representert i saker som berører spenningsfeltet mellom artist- og underholdningsbransjen og det offentlige
du får del i spennende seminar- og workshops
du får tilgang til et unikt salgsnettverk
du får tilgang til mulighet for juridisk bistand i tvistemål med kunder / artister / oppdragsgivere
du får tilgang til sosiale samvær med kolleger og uformell utveksling av erfaring og kompetanse
Et medlemsskap i Denif forutsetter at du har impresarioyrket som hovednæring, og at virksomheten har vært drevet sammenhengende i minimum 3 år. Ønsker du medlemskap i Denif, må det fremlegges minst to skriftlige anbefalinger fra eksisterende medlemmer.
Har du spørsmål, ta kontakt med foreningens sekretariat!