Hjem
OM DENIF
Den Norske Impresario Forening er en forening bestående av noen av landets mest etablerte og seriøse impresariofirmaer, med representasjons- og managementansvar for kjente artister, band, orkestre og foredragsholdere i alle prisklasser og genre.
Denif ble stiftet 12. mai 1989 og feirer 20 år i 2009!
Gjennom de fleste av Denif’s medlemmer kan du også få bistand og leveranse av lyd- og lysanlegg, scener og andre tekniske løsninger til både offentlige arrangementer, festivaler, enkeltstående konserter og teaterforestillinger / show, landsomfattende turneer, messer og utstillinger, interne firmaarrangementer, kick-offs og eventer.

Denif jobber kontinuerlig for medlemmenes interesser i forhold til offentlige myndigheter, plateselskaper og andre bransjerelaterte virksomheter, samt sørger for ryddighet og forutsigbarhet medlemmene i mellom.

 
Historikk
Den norske impresarioforening ble startet i 1988 av Per Langsholt (Rainbow Booking) og Gunnar Sund (Euromusic AS). Historien tilsier at to lignende forsøk var blitt utført på 70-tallet, men uten hell. Det manglet derfor ikke skeptikere til dette prosjektet selv om en del mente at det var på høy tid å samle seg i en organisasjon for å pleie felles interesser.
Dette med felles interesser var noe sprikende. Artistenes bakmenn besto av bookingagenter, teaterprodusenter med turneproduksjon, konsertarrangører med turneproduksjon, samt et fåtall som framsto mer som managere som også formidlet oppdrag. Imidlertid var turneproduksjon en fellesnevner, og det var på dette feltet de største utfordringene lå med tanke på kontrakter, kanselleringer, og til dels hard konkurranse som enkelte ganger resulterte i støy agentene mellom. Artister og arrangører ble dessuten involvert, noe som til tider førte til dårlig samarbeidsklima mellom de berørte parter.

Det var derfor mye å rydde opp i, og uten en organisasjon med lover og regler ville dette være umulig. En utløsende faktor var dessuten et utkast til forskrifter for bransjen som var utferdiget av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. De endelige kom i 1988. Disse forskriftene var produsert av jurister uten særlig kjennskap til underholdningsbransjen, og dermed svært vanskelige å forholde seg til i praksis. Det hørte med til historien at det var få eller ingen som hadde hørt om disse forskriftene. Per Langsholt og Gunnar Sund deltok på et seminar i Drammen primo januar 1989 i regi av den offentlige Musiker- og Artistformidlingen (Oslo) som den gang var ledet av Stein Robert Ludviksen (tidl. nestor for konserter i Holmenkollen ”Ragnarock”) der konsekvensen av forskriftene ble belyst.
De to delegatene dro en smule sjokkskadet hjem fra dette seminaret med et mål for øye: her må alle mann på banen, og det fort!

Verken Sund eller Langsholt hadde nevneverdig erfaring med foreningsdrift, men veien ble til underveis. På dagtid ringte de iherdig rundt for å sanke medlemmer, på kveldstid diskuterte de utkast til en standardkontrakt, og sengelektyren besto av vedtekter og etiske regler Langsholt hadde skaffet fra lignende organisasjoner i Danmark (FKD) og Sverige (SVIMP).De bestemte seg for å samarbeide med disse naboforeningene på et tidlig tidspunkt.
Det ble dannet et interimsstyre bestående av Bjørn Terje Bråthen (Artistguiden), Gunnar Sund (Euromusic AS), Per Langsholt (Rainbow Booking), Dag Arvnes (Artist & Band Consult) og Even Bjerke (Musikksentralen). Kid Jensen (Gunnar Eide Internasjonal Konsertdireksjon) var dessuten en støttespiller som kom sterkt med.

Disse karene samlet de mest aktive agentene i bransjen, noe som resulterte i at Den Norske Impresario Forening kunne arrangere et konstituerende Landsmøte den 20. mai 1989 i Norgesuiten på SAS-hotellet, Oslo. Møtet var representert med hele 40 deltagere fra 30 forskjellige firmaer fra hele landet, og det hele ble forholdsvis profesjonelt arrangert. Resultatet ble at alle som var kvalifiserte meldte seg inn i det som nå ble kalt DENIF. Foreningen ble imidlertid formelt stiftet allerede 12. mai 1989. Allerede før Landsmøtet var det som nevnt satt i gang et samarbeide over landegrensene noe som resulterte i at Knut Rutenborg (VD i EMA Telstar og formann i SVIMP) ble invitert på møtet der han fortalte om sine erfaringer fra svensk underholdningsindustri. I forkant av møtet hadde allerede den danske ”formanden” Jens Lykke besøkt Langsholt på hans kontor i Sarpsborg. Følgende styre ble valgt som konstituerte seg slik:

Formann: Per Langsholt (Rainbow Booking)
Nestformann: Even Bjerke (Musikksentralen)
Kasserer: Gunnar Sund ( Euromusic AS )
Sekretær: Bjørn Terje Bråthen (Artistguiden)
Styremedlem: Dag Arvnes (Artist & Band Consult)
Styremedlem: Kid Jensen (Gunnar Eide Internasjonal Konsertdireksjon)
Styremedlem: Eivind H. Solberg (Eivind Solberg AS

Allerede den 30. november samme år kunne styret gledelig konstatere at foreningen hadde vokst til 44 medlemmer som representerte artister innen genre som opera, klassisk, jazz, rock, blues, disco, country og dansemusikk. Forsiktige beregninger viste at ca 150 ansatte arbeidet for sine artister og band i disse selskapene. DENIF ble etter kun seks måneders drift den største impresarioforeningen i Skandinavia. Styremedlemmens ansvar var til å ta og føle på.
Senere ble ytterligere 10 byråer medlem av DENIF. Dette til tross for forholdsvis strenge krav til medlemskap noe som medførte at mange firmaer ikke fikk innvilget medlemskap.

De første 10 årene ble et blodslit for styremedlemmene. Det var en fortløpende rekke tvister som skulle løses, kampen mot byråkratene hos myndighetene ble langvarig, og ikke minst skulle det holdes orden i egne rekker. Sistnevnte førte til enkelte eksklusjoner. I tillegg til foreningsarbeidet skulle firmaene til de respektive styremedlemmer også drives på et forsvarlig vis. Imidlertid har DENIF's (ubetalte) styrer løst utfordringene svært få trodde det var mulig å gjøre noe med. Mer om disse sakene kommer senere. Selv om det nå kan virke langt roligere på frontene bør det ikke herske noen tvil om at det kommer til å oppstå nye, store utfordringer for bransjen. Derfor er det viktig å opprettholde samhørigheten gjennom et velorganisert, oppegående apparat. Alle som seriøst arbeider med turneproduksjon for artister i Norge bør derfor delta i dette lærerike fellesskapet dersom de tilfredsstiller minimumskravene i vedtektene.

Women generally have a difficult time selecting the most suitable pieces of clothing and shoes for the rolex replica sale. Or, a rolex replica watch for that matter. There's such a wide range of products on the replica watches sale and designers keep changing trends and creating such exquisite pieces that women will need to get a week off each rolex replica sale only to be able to see what is new within the field of fashion. We have noticed that probably the most replica watches aren't usually the really sophisticated ones. Simplicity in cut gives 1 the possibility of adding replica watches sale beauty to an outfit by selecting the proper accessories: handbags, scarves, rolex replica sale and sunglasses. Sometimes only the makeup style can change your look dramatically.